Logo

TIETOSUOJASELOSTE

1. Asiakasrekisterinpitäjä: 

Extrasiivous Oy 

Y-tunnus: 3418208-4 

Mannerheimintie 75 A 11, 00270 Helsinki

2. Asiakasrekisteristä vastaava henkilö:

 Elias Laiho

+358 443434205 

elias.aj.laiho@gmail.com

3. Asiakasrekisterin käyttötarkoitus:

Käytämme kerättäviä henkilötietoja tarjouspyynnön tai yhteydenoton jättäneiden henkilöiden kontaktointiin sekä asiakassuhteiden ylläpitämiseen. Yriksellämme on käytössä kaksi eri sähköpostiosoitetta, joita käytämme seuraavalla tavalla:

– Vastaanotamme asiakkaidemme yhteydenottopyynnöt osoitteeseen info@extrasiivous.fi, jota käytämme myös markkinointitarkoitukseen

– Yhteydenottopyyntöihin vastaamme osoitteesta extrasiivous@gmail.com.

4. Tiedonkeruun ja -käsittelyn peruste:

Keräämme ja käsittelemme asiakkaan tietoja asiakkaan suostumuksella.

5. Asiakasrekisterin tietosisältö:

Yrityksen tai henkilön nimi sekä mahdollinen y-tunnus, puhelinnumero, katuosoite, sähköpostiosoite sekä lomakkeiden kautta lähetetyt tiedot, kuten kohteen mahdolliset lisätiedot.

6. Tietojen säilytysaika:

Säilytämme asiakkaan tietoja niin kauan, kun se on toimittamamme palvelun kannalta oleellista. Asiakastietoja voidaan säilyttää myös asiakaspalvelun kehittämiseen liittyvissä tilanteissa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakasrekisteriin kerätään tietoja ainoastaan henkilöltä itseltään sekä tietyissä tapauksissa viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Yksityishenkilöiden tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista ohjelmiston- tai palveluntarjoajista voivat mahdollisesti säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Asiakasrekisterin suojaus:

Kaikki tiedot siirretään SSL-salatun yhteyden läpi ja sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla sekä vahvoin salasanoin. Tietojen käyttöoikeus myönnetään ainoastaan niille rekisterinpitäjän palveluksessa oleville henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

10. Automaattinen päätöksenteko:

Automatisoituja yksittäispäätöksiä ei tehdä. (EU:n tietosuoja-asetus, artikla 22)

11. Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on henkilörekisteriin tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle postitse osoitteeseen: Mannerheimintie 75 A 11, 00270 Helsinki. Tarkastusoikeus on maksuton silloin, kun tarkastus toteutetaan kerran kalenterivuoden aikana. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia vanhentuneiden tai virheellisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Extrasiivous Oy Y-tunnus: 3418208-4 Tietosuojalauseke

© 2024⠀·⠀Extrasiivous⠀·⠀All rights reserved

Koti- | Muutto- | Raivaussiivous | Hinnasto | Meistä | UKK | Kokemuksia | Blogi | Yhteystiedot